VIKTIG MELDING:
Raseårsmøtet er UTSATT grunnet vedtak som ble gjort på NMHKs GF , og avholdes på Maura 22.6., etter rasespesialen.
Det ble vedtatt at alle rasegrupper skal ha følgende saker opp til behandling på sine raseårsmøter:
1. Registreringskrav: Om vi skal fortsette å ha krav til kjent patellastatus  før registrering av valper.
2. Om vi skal videreføre fullcertordningen, eller reversere til den gamle certordningen.

Så disse to sakene tilkommer altså til allerede utsendte innkalling til 4.4. 2019. Mer info kommer senest 2 uker før raseårsmøtet.

Informasjon om raseårsmøte – 4.4.2019

NMHK RTB PROTOKOLL Raseårsmøte 2018


Bilde tatt etter utstillingen og før raserårsmøtet 23.juni 2018