VIKTIG MELDING:

På grunn av at raserepresentant fortsatt er sykmeldt etter skade og vara raserepresentant er på utenlandsreise, er raseårsmøtet utsatt til etter sommeren. Ny innkalling kommer så snart som mulig over sommerferien.

VIKTIG MELDING:
Raseårsmøtet er UTSATT grunnet vedtak som ble gjort på NMHKs GF , og avholdes på Maura 22.6., etter rasespesialen.
Det ble vedtatt at alle rasegrupper skal ha følgende saker opp til behandling på sine raseårsmøter:
1. Registreringskrav: Om vi skal ha krav til kjent patellastatus  før registrering av valper (denne saken utgår for vår rasegruppe som allerede har hatt avstemming om dette tidligere, jf. samtale med NMHK HS, v/leder juni 2019).
2. Om vi skal videreføre fullcertordningen, eller reversere til den gamle certordningen.

Saken fra NMHK GF tilkommer altså til allerede utsendte innkalling til 4.4. 2019.

Innkalling til raseårsmøte 22.06.2019 med sakspapirer

Informasjon om raseårsmøte – 4.4.2019

NMHK RTB PROTOKOLL Raseårsmøte 2018


Bilde tatt etter utstillingen og før raserårsmøtet 23.juni 2018