Om Russisk Tsvetnaya Bolonka

NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka Norge – En raseside for alle som har interesse for Bolonkaen (RTB)

Raserepresentantens viktigste jobb er å legge til rette for å avle fram en bærekraftig RTB- rase i Norge.

Alt arbeid med rasen baseres på den russiske rasestandarden, som også er godkjent av flere nasjonale hundeorganisasjoner under FCI.

 

Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge (RTBKN) ble etablert av noen ildsjeler på Voss 19. mai 2012.

De dannet et interimstyre, jobbet med to hovedmål for øyet:

 

– Å få rasen anerkjent i Norge og

– Få RTBKN tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK)

 

Begge mål ble nådd:

 

– 1. januar 2013: Rasen RTB ble av Nordisk Kennelunion og følgelig også NKK

 

– 1.august 2013: Interimstyrets søknad av 10.3.2013, ble tatt til følge, og RTBKN ble en del av NKK, som er en FCI-tilsluttet klubb

 

 

– I 2016 søkte RTBKN om å bli tilsluttet Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK).

Søknaden ble innvilget enstemmig av NMHKs GF 2016.

 

– 20.april 2016: Klubben tatt opp som rasegruppe under paraplyorganisasjonen NMHK.

 

Rasegruppen bærer navnet «Russisk Tsvetnaya Bolonka Norge» – RTBN

Rasegruppen styres av et «Raseutvalg» med «Raserepresentant» som leder.

 

Nærmere informasjon fra NKK finner du her.

 

 

Raseutvalgets hovedoppgaver

 

Arbeide med å få en fullverdig oversikt over bolonkapopulasjonen i Norge

Gi veiledning for eiere som vil avle Russisk Tsvetnaya Bolonka i Norge

Samarbeide med andre internasjonale FCI godkjente Russisk Tsvetnaya Bolonka klubber/grupper, for å nå målet om bærekraftig norsk stamme.

 

I tillegg til nevnte oppgaver skal raseutvalget utarbeide:

– RAS, – rasespesifikk avlsstrategi. Dette er et dokument som alle klubber/rasegrupper er pålagt av NKK å ha .

– Rasekompendium, også kalt dommerkompendium.

Dette er en utdyping av rasestandarden, gjerne med mye illustrasjoner som synligjør rasens særegenhet.

 

– Raseutvalget vil ellers jobbe videre med tilpasninger i forhold til de nye registreringsrestriksjonene som trer i kraft fra 1.1.2017.

Du finner info om disse her