Registreringsrestriksjoner fra 01.01.2017

Krav til kjent patellastatus (PL)

Det skal foreligge offisiell patellastatus for foreldredyr ved registering av valper. Undersøkelsen må være gjort av NKK-godkjent smådyrspesialist ved minimum 12 måneders alder. Resultatet blir registrert i NKKs dogweb.

Ved bruk av utenlandsk hund må kopi av patellaattest vedlegges registreringsanmeldelsen. For land som har samme undersøkelsesrutine som Norge blir resultatet lagt inn i Dogweb. For andre land kan ikke resultatet legges inn, men attest kan gjelde som «kjent patellastatus».

Det kan søkes dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. Begrunnet søknad sendes NKK som forespør rasegruppen før vedtak fattes. En uttalelse fra rasegruppen kan med fordel vedlegges søknaden for raskere saksbehandling.

Det gir generell dispensasjon ved bruk av sæd som er frosset ned før restriksjonen trådte i kraft OG hvor hunden er død.

Krav til kjent øyelysningsstatus.

Det skal foreligge kjent øyelysningsstatus for foreldredyr ved registrering av valper. Øyelysning (ikke ERG) må være foretatt maksimalt ett år før paring.

For utenlandske hunder må ECVO-attest vedlegges registreringsanmeldelsen. Resultatet av denne blir registrert i DogWeb.

Dersom øyelysning er foretatt i Sverige uten bruk av ECVO-attest, må kopi av aktuell øyelysningsattest vedlegges registreringsanmeldelsen. Resulatet kan gjelde som «kjent øyelysningsstatus», men blir ikke registrert i DogWeb.

Det kan søkes dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. Begrunnet søknad sendes NKK som forespør rasegruppen før vedtak fattes. En uttalelse fra rasegruppen kan med fordel vedlegges søknaden for raskere saksbehandling.

Ovenstående krav gjelder for paringer foretatt etter 1. januar 2017