Raseutvalget

NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka

En raseside for alle som har interesse for bolonkaen (RTB).

Vår viktigste jobb er å legge til rette for å avle fram en sunn og bærekraftig RTB- rase i Norge basert på rasestandarden. Vi er organisert under Norsk Miniatyrhund klubb med et raseutvalg ledet av en «Raserepresentant».  Raseutvalget består av:

 • Raserepresentant: Irene Galåen tel. 926 47 927
 • Vara raserepresentant: Petter Vemo: 90882815
 • Raseutvalgsmedlem: Reidar Aas: 
 • Raseutvalgsmedlem: Ulrike Schroeter-Skaug

Epost til raseutvalget: bolonka@nmhk.net

Raseutvalget har følgende komiteer:

Avlsråd

 • Leder Irene Galåen tel. 926 47 927
 • Medlem: Reidar Aas tel. 484 38 270
 • Forespør veterinær og/eller NMHKs helseansvarlig ved behov.

Aktivitetskomite

 • Irene Galåen
 • Ulrike Schroeter-Skaug

Fylkeskontakter
Vi ønsker å få fylkeskontakter i alle fylker. Disse kan arrangere ulike aktiviteter,- f.eks. noe så enkelt som en liten spasertur med hundene og en sosial rast  bakken. Ved behov for økonomisk støtte kan fylkeskontaktene søke raseutvalget om dette på forhånd. Aktiviteter i fylkene annonseres på vår FB-side: NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka rasegruppe. 
Vi vil gjerne ha en eller flere fylkeskontakter i alle fylkene. Disse kan også samarbeide på tvers av fylker og regioner i landet. Vi kommer tilbake med informasjon om hvem som har meldt sin interesse for denne oppgaven når det er klart.

 

Litt om rasegruppens, tidligere Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norges,  historie:

Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb (RTBK) ble etablert av noen ildsjeler på Voss 19. mai 2012. De dannet et interimstyre og  jobbet med to hovedmål:

 1.  Å få rasen anerkjent i Norge.
 2.  Få RTBKN tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK)

Begge mål ble nådd:

– 1. januar 2013: Rasen RTB ble godkjent av Nordisk Kennelunion og følgelig også NKK
– 1.august 2013: Interimstyrets søknad av 10.3.2013, ble tatt til følge, og RTBKN ble en del av NKK, som er en FCI-tilsluttet klubb
– I 2016 søkte RTBKN om å bli tilsluttet Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK). Søknaden ble innvilget enstemmig av NMHKs GF 2016.
– 20.april 2016: Klubben tatt opp som rasegruppe under paraplyorganisasjonen NMHK.
– R
asegruppen bærer navnet «NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka» – NMHK RTB.

Raseutvalgets hovedoppgaver

 • Arbeide med å ha oversikt over bolonkapopulasjonen i Norge
 • Gi veiledning for eiere og oppdrettere av Russisk Tsvetnaya Bolonka i Norge
 • Samarbeide med andre FCI godkjente Russisk Tsvetnaya Bolonka klubber/grupper, for å nå målet om bærekraftig norsk stamme
 •  Arbeide med RAS, – rasespesifikk avlsstrategi. Dette er et dokument som alle klubber/rasegrupper er pålagt av NKK å ha .
 • Arbeide med rasekompendium, også kalt dommerkompendium. Dette er en utdyping av rasestandarden, gjerne med mye illustrasjoner som synligjør rasens særegenhet.

NMHK lover finner du her

NMHK jobber med å ferdigstille retningslinjer for raserepresentant og -utvalg.