Raseutvalg og regionkontakter

NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka

En raseside for alle som har interesse for bolonkaen (RTB).

Vår viktigste jobb er å legge til rette for å avle fram en sunn og bærekraftig RTB- rase i Norge basert på rasestandarden. Vi er organisert under Norsk Miniatyrhund klubb med et raseutvalg ledet av en «Raserepresentant».  Raseutvalget består av:

Norsk Miniatyrhund Klubb HS, ved Anniken Holtnæs

Epost til raseutvalget: bolonka@nmhk.net

Raseutvalget har følgende komiteer:

Avlsråd

Aktivitetskomite

Vil du være med i aktivitetskomiteen er du velkommen. Det kan også være at du vil hjelpe til på et spesielt arrangement. Kanskje vil du også være med som fylkes/-regionkontakt og være med arrangere sammenkomster, turer osv. Du er velkommen !

Fylkeskontakter
Foreløpig har vi noen fylkes/-regionkontakter, men målet er kontakter i alle fylker. Disse kan arrangere ulike aktiviteter,- f.eks. noe så enkelt som en liten spasertur med hundene og en sosial rast  bakken. Følgende personer har meldt seg som kontakter, og vi kommer ut med mer info etterhvert.

  • Øst-og Vestfold: Trine Lovise
  • Møre og Romsdal/Trøndelag/Midt-Norge: Siv Jensen og Bente Johansen
  • Hordaland: Hilde Hannevig Årland

Vi vil gjerne ha en eller flere kontakter i alle fylkene. Disse kan også samarbeide på tvers av fylker og regioner i landet.

Litt om rasegruppens, tidligere Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norges,  historie:

Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb (RTBK) ble etablert av noen ildsjeler på Voss 19. mai 2012. De dannet et interimstyre og  jobbet med to hovedmål:

  1.  Å få rasen anerkjent i Norge.
  2.  Få RTBKN tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK)

Begge mål ble nådd:

– 1. januar 2013: Rasen RTB ble godkjent av Nordisk Kennelunion og følgelig også NKK
– 1.august 2013: Interimstyrets søknad av 10.3.2013, ble tatt til følge, og RTBKN ble en del av NKK, som er en FCI-tilsluttet klubb
– I 2016 søkte RTBKN om å bli tilsluttet Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK). Søknaden ble innvilget enstemmig av NMHKs GF 2016.
– 20.april 2016: Klubben tatt opp som rasegruppe under paraplyorganisasjonen NMHK.
– R
asegruppen bærer navnet «NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka» – NMHK RTB.

Raseutvalgets hovedoppgaver

  • Arbeide med å ha oversikt over bolonkapopulasjonen i Norge
  • Gi veiledning for eiere og oppdrettere av Russisk Tsvetnaya Bolonka i Norge
  • Samarbeide med andre FCI godkjente Russisk Tsvetnaya Bolonka klubber/grupper, for å nå målet om bærekraftig norsk stamme
  •  Arbeide med RAS, – rasespesifikk avlsstrategi. Dette er et dokument som alle klubber/rasegrupper er pålagt av NKK å ha .
  • Arbeide med rasekompendium, også kalt dommerkompendium. Dette er en utdyping av rasestandarden, gjerne med mye illustrasjoner som synligjør rasens særegenhet.

NMHK lover finner du her

NMHK jobber med å ferdigstille retningslinjer for raserepresentant og -utvalg.