RASEKOMPENDIE

På en hundeutstilling bedømmes din hund slik den fremstår for dommeren den tiden den er i ringen. Dommerens oppgave er å angi kvaliteten hos de deltakende hunder ved hjelp av premiegrader. Hjelpemidlene dommeren bruker ved sin bedømmelse i tillegg til sine generelle kynologiske kunnskaper er vedkommendes rases rasestandard og rasens rasekompendie, eller dommrkompendiet, om dette finnes.

Det er spesialklubben, for russisk tsvetnaya bolonka er dette rasegruppa NMHK russisk tsvetnaya bolonka, som har ansvar for å utarbeide rasekompendiet. Etter utarbeiding av kompendiet skal dette sendes til NKKs Standardkomite. Standardkomiteen vil, dersom kompendiet er av tilfredsstillende kvalitet, anbefale overfor NKKs Hovedstyre at økonomisk støtte til trykking blir gitt. Innsendte rasekompendier arkiveres hos NKK og vil finnes tilgjengelig på NKKs bibliotek.

Rasekompendiet skal være en forklaring og utfylling av den aktuelle rasebeskrivelse for den angjeldende rase, gjennom utfyllende kommentaren av punktene i rasestandard. Det bør legges vekt på det som er riktig og ikke det som er feil ved en rase. I tillegg bør kompendiet inneholde en kort rasehistorikk samt opplysning om den bruk rasen er beregnet til. Kompendiet bør inneholde mange instruktive bilder, også gode hodebilder.

TEMAGRUPPE RASEKOMPENDIE

RTB har ikke rasekompendie. Det er gjort arbeid med rasekompendie tidligere, men dette er ikke ferdigstilt. Raseutvalget vil utnevne en temagruppe som fortsetter arbeidet med RAS. Temagrupper vil bli kalt inn til møte i starten av 2021 og vil bestå av personer i rasemiljøet som har interesse for og kompetanse som er nyttig i arbeidet. Om du har lyst til å delta i dette arbeidet er det flott om du tar kontakt med raseutvalget.