RASEUTVALGET

NMHK RUSSISK TSVETNAYA BOLONKA

NMHKs Hovedstyre utnevnte 06.10.19 ny raserepresentant og nytt raseutvalg for Russisk tsvetnaya bolonka. De er utnevnt frem til årsmøtet 2021. Dersom det blir behov for supplering  vil dette skje ved ordinært valg på rasens årsmøte i 2020.

Raseutvalget består av:

 • Thone Wøyen, raserepresentant
 • Siv Jensen, vararaserepresentant
 • Kristin Slottet

Raseutvalget vil gjennom oppretting av temagrupper og samarbeid med fylkeskontakter involvere flest mulig av medlemmene til å delta i rasegruppas arbeid. Om DU har lyst til å bidra med noe, ta gjerne kontakt.

Raserepresentant og raseutvalg har som oppgave å:

 • bistå med korrekt informasjon om rasen.
 • holde rasens hjemmesider og facebooksiden oppdaterte.
 • gjennom avlsrådet ha ansvaret for rasens helsearbeid og RAS.
 • avholde raseårsmøte.
 • føre regnskap som skal godkjennes på raseårsmøtet.
 • delta og administrere opplegget på Dogs4All og Rasespesialen.
 • utarbeide aktivitetsplan
 • være bindeleddet til hovedstyret i NMHK

Føringer for arbeidet:

 • Lover for NMHK
 • Reningslinjer for tillitsverv som raserepresentant i NMHK