RASEUTVALGET

NMHK RUSSISK TSVETNAYA BOLONKA

NMHKs Hovedstyre utnevnte 06.10.19 ny raserepresentant og nytt raseutvalg for Russisk tsvetnaya bolonka. De ble utnevnt frem til raseårsmøtet 2021. På raseårsmøtet i juni 2021 ble følgende raseutvalg valgt:

Raseutvalget består av:

 • Benedicte Reksten Askevold, raserepresentant
 • Siv Jensen, medlem raseutvalg
 • Elin Støre, medlem raseutvalg
 • Anja Kalaoja, medlem raseutvalg

Valgkomité består av:

 • Thone Wøyen, leder valgkomité
 • Bente Johansen, medlem valgkomité
 • Oddny Dahl, medlem valgkomité

Raseutvalget vil gjennom oppretting av temagrupper involvere flest mulig av medlemmene til å delta i rasegruppens arbeid. Vi håper koronaen slipper taket nå slik at vi i samarbeid med fylkeskontakter kan få til sosiale happenings rundt om i landet.

Om DU har lyst til å bidra med noe, ta gjerne kontakt.

Raserepresentant og raseutvalg har som oppgave å:

 • bistå med korrekt informasjon om rasen.
 • holde rasens hjemmesider og facebooksiden oppdaterte.
 • gjennom avlsrådet ha ansvaret for rasens helsearbeid og RAS.
 • avholde raseårsmøte.
 • føre regnskap som skal godkjennes på raseårsmøtet.
 • delta og administrere opplegget på Dogs4All og Rasespesialen.
 • utarbeide aktivitetsplan
 • være bindeleddet til hovedstyret i NMHK

Føringer for arbeidet:

 • Lover for NMHK
 • Reningslinjer for tillitsverv som raserepresentant i NMHK