AVLSKRITERIER

Dyrevelferd må stå i sentrum for alt arbeid med avl og oppdrett. NKK har nedfelt dette fokuset i sin formålsparagraf (§1-2). Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav. Avl og oppdrett MÅ foregå i samsvar med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler. De finner du HER.

REGISTRERINGSRESTRIKSJONER

Det er i tillegg til dette registreringsrestriksjoner på rasen Russisk tsvetnaya bolonka fra 01.01.2017. Mer om dette finner du her. For å få registrert valper hos NKK MÅ følgende foreligge:

 • kjent patellastatus
 • kjent øyelysningsstatus, ikke eldre enn 12. mnd. før parring

KRAV TIL KJENT PATELLA STATUS (PL-STATUS)

Det SKAL foreligge offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper. Undersøkelsen må være gjort av NKK-godkjent smådyrspesialist ved minimum 12 måneders alder. Resultatet blir registrert i NKKs dogweb. Mer info finner du HER.

Ved bruk av utenlandsk hund må kopi av patellaattest vedlegges registreringsanmeldelsen. For land som har samme undersøkelsesrutine som Norge blir resultatet lagt inn i Dogweb. For andre land kan ikke resultatet legges inn, men attest kan gjelde som «kjent patellastatus».

Det kan søkes dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. Begrunnet søknad sendes NKK som forespør rasegruppen før vedtak fattes. En uttalelse fra rasegruppen kan med fordel vedlegges søknaden for raskere saksbehandling.

Det gir generell dispensasjon ved bruk av sæd som er frosset ned før restriksjonen trådte i kraft OG hvor hunden er død.

KRAV TIL ØYELYSNINGSSTATUS 

Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Foreldredyr MÅ være øyelyst av autorisert øyelyser for mindre enn et år siden ved parring. Hunden skal ikke ha merknader som gjør at avl frarådes. Mer info om øyelysernes generelle avlsanbefalingar finner du HER.

For utenlandske hunder må ECVO-attest vedlegges registreringsanmeldelsen. Resultatet av denne blir registrert i DogWeb.

Dersom øyelysning er foretatt i Sverige uten bruk av ECVO-attest, må kopi av aktuell øyelysningsattest vedlegges registreringsanmeldelsen. Resulatet kan gjelde som «kjent øyelysningsstatus», men blir ikke registrert i DogWeb.

Det kan søkes dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. Begrunnet søknad sendes NKK som forespør rasegruppen før vedtak fattes. En uttalelse fra rasegruppen kan med fordel vedlegges søknaden for raskere saksbehandling.

Ovenstående krav gjelder for parringer foretatt etter 1. januar 2017

UNDERSØKING OM AVLSANBEFALINGER

Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS). Den bygger på NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler for avl og oppdrett og kan i tillegg komme med avlsanbefalinger for rasen som oppdrettere BØR følge. Du finner mer om RAS under menypunktet TEMAGRUPPER.

RAS er nå under revidering og i dette forarbeidet ble alle 17 oppdrettere som på det tidspunktet var medlemmer i rasegruppa spurt om hvilke avlsanbefalinger de ønsker for Russisk Tsvetnaya Bolonka. Av 17 stk. svarte 13. Dette er med andre ord ikke vedtatte avlsanbefalinger, men forarbeidet til avlsanbefalinger som kommer.

Det gleder oss at så mange ville besvare hvilke avlsanbefalinger de ønsket at rasen skal ha. Alt dette blir tatt med i RAS arbeidet. Det gleder oss også at det vises stor enighet blant oppdretterne og vi kan med stolthet samle oss om anbefalinger når den tid kommer. Det er for rasen sin del at det settes avlsanbefalinger. De er ment som en rettledning for oppdrettere.

Her er oppsummeringen av besvarelsene:

ØYELYSING

 • 14 stk ønsker fortsatt kjent status for registrering
 • I tillegg ønsker 8 stk at det fortsatt øyelyses før hvert kull og en ønsker øyelysing annet hvert år.
 • 5 stk mener det i tillegg skal følges øyelysernes anbefalinger når det gjelder tidspunkt for øyelysing og hvilke anmerkninger det kan avles på.

PATELLALUKSASJON

 • 1 ønsker at registreringskravet blir fjernet
 • 13 stk ønsker fortsatt kjent status for registrering
 • 5 stk ønsker grad 0/0 for parring
 • 5 stk ønsker grad 1 med fri partner

DNA – TESTER

Det finnes flere DNA tester man kan ta og de fleste gjør det. Om svaret på Pra-prcd og Furnishing blir bærer betyr ikke det at hunden utelukkes fra avl. En bærer er ikke syk, men bærer med seg genet. Blir denne parret med fri vil ikke valpene bli affiserte. DNA tester er viktige for å vite hva man har og for å kunne gjøre rette kombinasjoner i valg av partner, ikke for at hunden må avslutte sin tid som avlshund.

 • 17 stk svarte at det bør testes for Pra-prcd
 • 17 stk synes det en kan bruke bærer med fri.
 • 2 stk synes det hadde vært lurt om vi utvidet testingen ved å ta med genetisk variasjon.
 • 2 stk har svart at vi må ta med furnishing når vi tester, og vi er ganske sikker på at det gjøres oftere enn det kommer frem her.

ANDRE SYNSPUNKTER

Mange av oppdretterne hadde tillegg som ikke var mulig å sette inn i et skjema, men de blir tatt med i RAS arbeidet. En liten oppsummering av tema som kom opp:

 • utstillingskrav til avlshundene våre
 • fokus på bitt
 • fokus på matadoravl (begrense antall valper for en hund)
 • fokus på mentaliteten før parring