AVLSKRITERIER

Dyrevelferd må stå i sentrum for alt arbeid med avl og oppdrett. NKK har nedfelt dette fokuset i sin formålsparagraf (§1-2). Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav. Avl og oppdrett må foregå i samsvar med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler. De finner du HER.

REGISTRERINGSRESTRIKSJONER

Det er i tillegg til dette registreringsrestriksjoner på rasen Russisk tsvetnaya bolonka fra 01.01.2017. Mer om dette finner du her. For å få registrert valper hos NKK må følgende foreligge:

  • kjent patellastatus
  • øyelysningsstatus fri ikke eldre enn 12. mnd. før parring

KRAV TIL KJENT PATELLA STATUS (PL-STATUS)

Det skal foreligge offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper. Undersøkelsen må være gjort av NKK-godkjent smådyrspesialist ved minimum 12 måneders alder. Resultatet blir registrert i NKKs dogweb. Mer info finner du HER.

Ved bruk av utenlandsk hund må kopi av patellaattest vedlegges registreringsanmeldelsen. For land som har samme undersøkelsesrutine som Norge blir resultatet lagt inn i Dogweb. For andre land kan ikke resultatet legges inn, men attest kan gjelde som «kjent patellastatus».

Det kan søkes dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. Begrunnet søknad sendes NKK som forespør rasegruppen før vedtak fattes. En uttalelse fra rasegruppen kan med fordel vedlegges søknaden for raskere saksbehandling.

Det gir generell dispensasjon ved bruk av sæd som er frosset ned før restriksjonen trådte i kraft OG hvor hunden er død.

KRAV TIL ØYELYSNINGSSTATUS 

Foreldredyr må være øyelyst fri for arvelige sykdommer av autorisert øyelyser ved registrering av valper. Øyelysning (ikke ERG) må være foretatt maksimalt ett år før paring. Mer info finner du HER.

For utenlandske hunder må ECVO-attest vedlegges registreringsanmeldelsen. Resultatet av denne blir registrert i DogWeb.

Dersom øyelysning er foretatt i Sverige uten bruk av ECVO-attest, må kopi av aktuell øyelysningsattest vedlegges registreringsanmeldelsen. Resulatet kan gjelde som «kjent øyelysningsstatus», men blir ikke registrert i DogWeb.

Det kan søkes dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. Begrunnet søknad sendes NKK som forespør rasegruppen før vedtak fattes. En uttalelse fra rasegruppen kan med fordel vedlegges søknaden for raskere saksbehandling.

Ovenstående krav gjelder for parringer foretatt etter 1. januar 2017