RASEUTVALGSMØTER

Raseutvalget vil ha møter månedlig utenom ferie og høytider, ellers ved behov litt hyppigere før raseårsmøte, rasespesial eller andre planlagte aktiviteter. Vi håper at du som er medlem i rasegruppe kommer med innspill og spørsmål som du vil vi skal ta opp.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: bolonka@nmhk.net 

.