INFORMASJON FRA RASEUTVALGET

Raseutvalget vil ha hyppige møter høsten 2019 til vi har skaffet oss oversikt over oppgaver og delegert myndighet. Vi håper at du som er medlem i rasegruppe kommer med innspill og spørsmål som du vil vi skal ta opp.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: bolonka@nmhk.net 

.