TEMAGRUPPER

Raseutvalget har ønske om å involvere flest mulig av medlemmene i arbeidet med rasen.

Det dannes difor temagrupper som er tidsavgrensa og med klart mandat fortløpende etter hvert som en trenger det.

Fremover vil dette vere aktuelt for arbeidet med RAS, rasekompendiet (dommerkompendiet), Rasespesialen og Dogs4All.

Ikke alle grupper er startet opp enda, så om knappen under ikke har innhold, prøv igjen senere 🙂