RAS – RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI

Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS) utarbeidet av raseklubbene. I NMHK er det hver enkelt rasegruppe som har ansvaret for «sin» rase. RAS skal sikre sunn hundeavl i fremtiden og bygger på NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler for avl og oppdrett. Målet er NKKs målsetning: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

RAS skal både se tilbake og beskrive rasens historie og utvikling, den skal si noe om dagens situasjon og den skal se fremover og presentere mål og strategi for å nå målene. Avlsstrategien evalueres hvert år og revideres hvert femte år.

EVALUERING

Den årlige evalueringen er mindre omfattende og ser på utviklingen av rasen i henhold til mål i RAS. Evalueringen skal være skriftlig og det rapporteres via NMHK HS til NKKs avlskonsulent.

REVIDERING

Revidering hvert femte år er mer omfattende. RAS gjennomgåes grundig og det taes stilling til om strategier og mål må tilpasses endringer i rasen eller evalueringer som er gjort. Den reviderte utgaven sendes via NMHK HS til NKK for godkjenning. RAS for russisk tsvetnaya bolonka er gyldig til 31.12.2021.

TEMAGRUPPE RAS

NKK ved hovedstyret har vedtatt at revidering av RAS skal utsettes til nye it-verktøy for beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilte. Raseutvalget vil utnevne en temagruppe som fortsetter arbeidet med RAS. Temagrupper vil bli kalt inn til møte over nyttår og vil bestå av personer i rasemiljøet som har ulik kompetanse som er nyttig i arbeidet. De vil jobbe med årlig evaluering og gjøre undersøkinger slik at rasegruppa er klar når NKK gir signal om at arbeidet med revidering av RAS kan gjenopptas.

RAS Russisk tsvetnaya bolonka, versjon 1. Gyldig til 31.12.2021