UTREGNING AV MESTVINNERLISTER

For hvert kalenderår regnes det ut hvilken bolonka som har vunnet mest på utstillinger. RTB har lave påmeldingstall og dermed litt annen tabell enn raser med høye påmeldingstall. Det regnes ut etter vedlagte modell:

RTB VOKSEN

Det er antall oppmøtte som teller. Kun de 5 beste resultater for 5 forskjellige dommere er gjeldende. Ved poenglikhet regnes gjennomsnitt. 

Gjennomsnitt for voksen ved poenglikhet regnes på følgende måte:
Alle resultatene til hunden summeres sammen. Summen deles på antall utstillinger hunden har deltatt på inneværende år, også utstillinger hunden ikke har tatt poeng på. Denne summen er gjennomsnittet. Høyest sum av de du regner snitt på har beste gjennomsnitt.

RTB ANDREGENERASJONS NORSKFØDTE

Nytt fra 2020 er klassen RTB andregenerasjons norskfødte. Beregningen gjøres som hos RTB voksen.

RTB VALP

For valper gis det poeng til BIR/BIM og 2 bhk/btk. Med 2 bhk/btk menes den valpen som har vunnet enten 6-9 eller 4-6 men blitt slått av den eldre eller ynge valpen i samme kjønn – ikke nr 2 i klassen.

Det er kun de 5 beste utstillingsresultater for 5 forskjellige dommere som teller. Ved poenglikhet vil det bli delte plasser. Utstiller må selv sende følgende dokumentasjon til bolonka@nmhk.no: kritikkskjema og  antall oppmøtte RTB valper på utstillingen.

RTB VETERAN

Mestvinnerliste for RTB veteran er nytt fra 2020. Det er kun de 5 beste utstillingsresultater for 5 forskjellige dommere som teller. Kun hunder med excellent kan få poeng. Ved poenglikhet vil det bli delte plasser. Oppmøteantallet gjelder påmeldte veteraner i begge kjønn i rasen.